Vizyon ve Misyonumuz

Atatürk’e ve Cumhuriyete saygı duruşu olarak 1983’te düşündüğüm bu projeyi 1999’da ilk kez yurtdışında gerçekleştirdim. Daha sonra 2002’den itibaren düzenli olarak yurt içinde 25’e yakın ilimizde çok değerli ve özverili sanatçı arkadaşlarımla gerçekleştirebildim. Ekim Geçidi sergilerinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılını dört yıl sonra kutlayacağız, umarım 2023’te 25 ilimiz yerine 50 ilimizde hatta bütün illerimizde Ekim Geçidi sergilerimizi gerçekleştirir ve bize sahip çıkan bir ilimizde de EKİM GEÇİDİ MÜZESİ’ni açarız.

Çığ gibi büyüyen bu projemin halkla bütünleşmesi, Atatürk’ün ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetimizin çağdaş sanatta ilerlemesine yardımcı olan sergilerimizin eğitime katkısı beni gerçekten çok mutlu ediyor.

Elli yıldır sanat yaparak ve yaratarak yaşamımı sürdürdüğüm için yaratıcılığın üretenlerden çok sanatı izleyenleri mutlu kıldığını bilirim. Sanat üretenler arttıkça, doğal olarak izleyenler, anlayanlar, koleksiyoncular da artacaktır.

Mutluluk da aynen sanat gibi paylaşıldıkça yaygınlaşır. Uygar toplumlar mutluluklarını arttırabilmek için sanatı kullanırlar. Sanat bizleri zorluklarla dolu olan günlük yaşantılarımızdan uzaklaştırır, iç dünyalarımıza yolculuk yapmanızı sağlar. Düşünme, hissetme, karar verme yeteneklerimizi arttırırken olaylara farklı bakmamızı sağlar. Özetle daha bilinçli, bilgili, sağlıklı hayal gücü geniş, yaratı ve üretme odaklı uygar toplum olmamızın kapılarını açar.

Atatürk’ün sanata ilişkin ifadelerinde de buna vurgu yer almaktadır.

  • “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.”
  • “Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. bunun içindir ki milletimizin güzel sanatlara sevgisini mütemadiyen her türlü vasıta ve tedbirle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”
  • “İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”
  • “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
  • “Güzel sanatların her dalı için T.B.M.M’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok önemlidir.”

Bu yıl Ekim Geçidi Sergimizi YURTTA SULH CİHANDA SULH diyen ATATÜRK’ümüzün sözünden yola çıkarak,

YURTTA ATATÜRK DÜNYADA ATATÜRK diyerek paylaşmak istiyorum.

Nice Ekim Geçidi Sergilerimize…

GÜLSÜN ERBİL

2019 Ekim