Muammer Durmuş

Sanatçı 1967 de İDTGSYO Resim Bölümünü bitirdi.

1966 da gittiği Tunus’ da gravürlerinden oluşan ilk kişisel sergisini açtı.

Yurt içinde ve dışında düzenlenen karma sergilere katıldı.

İstanbul da serbest sanatçı olarak yaşamım sürdürmektedir.

İlk dönem resimlerde yer çekimi etkisinden kurtulmuş figür ve doğa elemanları düşsel bir atmosferde,

görsel bir kurgunun gerektirdiği oluşumlar içinde devingenliği yansıtır.

Bir mutluluk yorumu olarak da tanımlayabileceğimiz bu dönem resimleri,

giderek durulmuş bir düzen şemasına dönüşür ama düşlemsellik, etkisini yer yer duyurmaya devam eder.

Renklerin fırça ve spatül yardımıyla, yüzey üzerine yayılmasıyla elde edilen pentür beğenisi, yaşama ve çevre gözlemine ilişkin ayrıntıları kapsar.

Ama bu ayrıntıların tümü, aynı zamanda yenilenen bir kurguya da eşlik eder.

İSİMSİZ

Teknik : –
Ölçü : –
Yapım Yılı : –

İSİMSİZ

Teknik : –
Ölçü : –
Yapım Yılı : –