Kaya Hacaloğlu

Sanatçı 1975 yılında Ankarada doğmuştur.

Hartford Üniversitesi, ABD, Sinema programından mezundur.

Video Sanatına olan ilgisi okul yıllarından başlamış ve şiir, müzik, resim performans, fotoğraf, felsefe gibi çeşitli alanlardan insanlarla beraber çalışmış;

deneyselliğe müsait olan bu alanda canlı-sinema, video-şiir ve video-resim örnekleri vermiştir.

Kompozisyon ve temaları bir dizi hissiyatın altını çizmekle beraber, düşünceli zamanı, sonlu olan bu hassas, dokunulur aracın çözünmesine işaret eder.

Saklı

Teknik : Performans
Yapım Yılı : 2019

 

Sanatçılar:
Eymen Aktel: Ses ve Resim
Kaya Hacaloğlu : Video ve yansıtma
Özün Usta: Müzisyen, Vurmalı sazlar
Şevket Akıncı : Gitar

 

“Sivrildiğin yere sarılıyorum, hayranlık denen şeyin gölgesinde, dinleniyorum.” Kaya Hacaloğlu. Video, âgah ağaç serisi.
‘Saklı’ eş zamanlı bir üretim hali, zaman odaklı, video, ses, müzik ve resmin bir aradılığı ile oluşan bir görsel-işitsel performans. Sanatçıların birbirleriyle etkileşim halinde gerçekleştirdikleri, doğaçlama müzik ve videonun, yansıtıldığı yüzeye temas eden fırça darbelerinin, megafonla söylenenlerin, sözcük, ses ve görüntülerin etkileşimi. Seyretmenin ve dinlemenin, çerçeve içerisinde olanın, kalıcılığın ve yok oluşun, beraber deneyim ve duyumlayabilmeye ile verilen emeğin nesnelleştirilebilmesi üzerine bir oluşum.