Ebru Baranseli

Anadolu Ünivesitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümünde doçent ünvanıyla çalışan Ebru S. Baranseli, lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümünde tamamladıktan sonra reklam ajanslarında Grafik Tasarımcı ve Sanat Yönetmeni olarak çalıştı. Bu dönemde eşzamanlı olarak başladığı Yüksek Lisansını “Grafik Tasarımın Etkileşimli Ortamda Sunum Avantajları” başlıklı teziyle Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. “Gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Grafik Tasarım Anlatım Dilinin Yeni Uzantıları” başlıklı doktora tezini de yine aynı üniversitede tamamladıktan sonra öğretim üyesi olarak görevine devam etti. ISOC (Turkey Chapter) üyesi olan ve uluslararası, ulusal çeşitli tasarım ödülleri bulanan Baranseli, görsel iletişim tasarımı ve yeni medya alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeni medya, interaktif grafik tasarım, dijital kültür, web grafik tasarım, video-grafi, yeni medya sanatı, bilgisayar destekli görüntü işlem gibi lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler vermekte, yurtiçi ve yurtdışında bu alanlarda proje ve çalışmalar yapmaktadır. Grafik tasarım, yeni medya alanlarında ulusal ve uluslararası projelerde görev alan, tasarlayan ve yürüten Baranseli, kodla sanat, fotoğraf ve fotomanüplasyonla ilgilenmekte, bu alanlarda işler üretmekte, sergiler açmaktadır.

2021

Teknik :: Foto manipülasyon
Ölçü : : 25×35 cm
Yapım Yılı : 2020