Aslı Aslan

Sanatçı 1984 doğumludur.

Akhisar / Kayseri’de yaşıyor ve çalışıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu.

2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Bölümü Yüksek Lisans programından

“Steatopijik Ana Tanrıça Heykelcikleri ve Yirminci Yüzyıl Heykel Sanatına Etkileri” başlıklı tez konusuyla mezun oldu.

2012 yılında Araştırma Görevlisi olarak Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde göreve başladı.

2013 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü,

Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik programından 2018 yılında “Sanatta Mahremiyet” başlıklı tez konusuyla mezun oldu.

Birçok karma sergi ve sempozyuma katılan sanatçının 2008 ve 2017 yıllarında açtığı iki adet kişisel sergisi bulunmaktadır.

Ankara 2016

Teknik : Mum, ahşap kasnak
Ölçü : Her birinin çapı 40cm
Yapım Yılı : 2018

İnziva

Teknik : Kumaş
Ölçü : 230 x 120 x 100 cm
Yapım Yılı : 2018

Psiko-deri

Teknik : Yorgan, neon ışık
Ölçü : 118 x 88 x 35 cm
Yapım Yılı : 2017